Cá chình suối
590.000 VNĐ
Mực ghim trứng
155.000 VNĐ
Bao tử cá ba sa
120.000 VNĐ
Sụn cá cờ
Đăng kí
Gân cá ngừ
Đăng kí
Lườn cá ngừ
145.000 VNĐ
Loin cá ngừ
185.000 VNĐ
Còi sò điệp
200.000 VNĐ
Cá mú
350.000 VNĐ
Răng mực
240.000 VNĐ
Cua gạch
550.000 VNĐ