Xúc xích đức
180.000 VNĐ
Khoai lang kén
80.000 VNĐ
Củ hủ dừa
30.000 VNĐ
Tàu hủ ba sa
115.000 VNĐ
Chả cốm Hà nội
145.000 VNĐ
Sứa gói ăn liền
20.000 VNĐ
Nem chua rán
65.000 VNĐ
Khoai môn lệ phố
40.000 VNĐ
khoai tây chiên
65.000 VNĐ
Bắp ngọt
70.000 VNĐ
Nem cua bể
180.000 VNĐ