dồi dê
250.000 VNĐ
ram rắn
250.000 VNĐ
bề bề tôm tít
230.000 VNĐ
ba chỉ bò mỹ
180.000 VNĐ
bạch tuột
145.000 VNĐ
lõi thăn bò
240.000 VNĐ
tuỷ bò
210.000 VNĐ
BÀO NGƯ
380.000 VNĐ
sườn heo đức
120.000 VNĐ
gân bò
125.000 VNĐ