xúc xích đức
180.000 VNĐ
Chân Gà Rút Xương
135.000 VNĐ
bò phi lê
180.000 VNĐ
cá mút đá
180.000 VNĐ
cá chình
270.000 VNĐ
baba
400.000 VNĐ
bao tử cá ngừ
90.000 VNĐ
sứa gói
20.000 VNĐ