Cá sấu
180.000 VNĐ
Bạch tuột
145.000 VNĐ
Bao tử cá bớp
250.000 VNĐ
Cá trắm giòn
170.000 VNĐ
Cá trứng
150.000 VNĐ
Cá lăng sông đà
180.000 VNĐ
Cá mút đá
180.000 VNĐ
Cá leo
200.000 VNĐ
Mực ống
280.000 VNĐ
Tôm sú
450.000 VNĐ
Mực lá
350.000 VNĐ
Cá lăng
300.000 VNĐ