khoai tây chiên
70.000 VNĐ
thịt nai tươi
270.000 VNĐ
bắp bò
180.000 VNĐ
răng mực
240.000 VNĐ
chả cá thác lác
230.000 VNĐ
đuôi bò cắt sẵn
180.000 VNĐ
bao tử ếch
140.000 VNĐ
gà xông khói
200.000 VNĐ
dồi sụn
180.000 VNĐ
trứng gà non
180.000 VNĐ