CHẢ BÒ
280.000 VNĐ
Chả cua
200.000 VNĐ
Chả cá thác lát
260.000 VNĐ
Lườn cá hồi
75.000 VNĐ
Vây cá hồi
85.000 VNĐ
Sườn que
75.000 VNĐ
Bao tử heo
110.000 VNĐ
Chân giò heo
65.000 VNĐ
Giò heo xông khói
180.000 VNĐ
Nội trường
180.000 VNĐ
Vú heo - Nầm heo
200.000 VNĐ